COM CREARIES UNA EMPRESA?
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

Aquesta webquest va dirigida als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat que fan les matèries d´Economia i Economia d´Empresa.

Es veurà què significa crear una empresa i com s´han de relacionar i coordinar una sèrie de factors per tal que funcioni.

Es comentarà quins són els elements del projecte d´iniciativa empresarial,es verificarà la viabilitat,es farà una memòria del projecte i s´explicarà la constitució formal,l´elecció de forma jurídica i els tràmits administratius necessaris.

  
     
     
 
Webquest elaborada per Maribel amb