TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS DE MEDIACIÓ
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  CONCLUSIONS  
 

L’objectiu d’aquesta webquest era donar-vos estratègies educatives per tal d’afrontar situacions de conflicte a la vostra aula.

La vostra participació i col·laboració dins el grup i la discussió de punts de vista diferents han ajudat a tothom a aprendre.

Esperem que després de realitzar aquestes activitats la vostra feina diària a les aules sigui més enriquidora.

I Recordeu:

El diàleg és la base de la mediació 
     
     
 
Webquest elaborada per Montserrat López i Paula Pintor amb