TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS DE MEDIACIÓ
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  AVALUACIÓ  
 

Concepte

Baix (1P)

Mig (2P)

Alt (3P)

Total Punts

Assimilació de la teoria

Informació exposada molt bàsica

Els continguts demostren que s’ha entès el material treballat

Complerta: han entès el contingut, han reflexionat i han arribat a unes conclusions

 

Recursos utilitzats

Coneixements propis

Els exposats a la webquest

Bibliografia complementària

 

Treball en grup

Treball molt individualista

Els treballs individuals relacionats entre si

Els documents reflecteixen discussió i planificació conjunta

  
     
     
 
Webquest elaborada per Montserrat López i Paula Pintor amb