TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS DE MEDIACIÓ
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  PROCÉS  
 

 Per a la realització d’aquesta webquest es realitzaran grups de 4 persones, cada component del grup tindrà un rol: portaveu, secretari (per apuntar tot allò que diem), el mediador i el responsable del material (impressos, estat de l’ordinador...)  

Activitat 1: Fonamentació teòrica. Primer de tot ens hem de fonamentar i saber quelcom amb més profunditat de les cultures en què treballem a l’aula. Per tant hem de realitzar una activitat prèvia de què sabem entorn d’aquestes dues cultures: cultura àrab i cultura romanesa.Tindreu uns 10 minuts per a la realització de l’exercici primerament individualment i seguidament es passarà a en format de grup. Després es posaran a debatre les idees entre tots els de l’aula. Per a la realització d’aquest adjunto una pauta que heu d’anar omplint amb les vostres idees prèvies fitxa1 

Activitat 2: Anàlisi dels tipus de problemàtiques en què ens podem trobar

 

Ens podem trobar en el dia a dia en situacions de conflicte diverses. Feu un llistat explicant les diferents situacions en què us heu trobat i posar-ne una possible solució conjunta.

Per això omplirem la següent graella fitxa 2

 Activitat 3: Eines i tècniques de mediació

Una de les tècniques és el creixement moral. En aquesta pàgina web http://espaidemediacio.blogspot.com/2007/04/el-creixement-moral.html podràs observar un vídeo on es parla d’aquest creixement. Després del visionat comenteu amb els components del grup què us ha semblat.Després podeu ampliar informació sobre el creixement moral a http://www.xtec.es/~cciscart/annexos/kolbergesquema.htm. En aquí podreu observar quins són els aspectes fonamentals en creixement personal segons Kolberg.

Activitat 4: La construcció de l’altre: definició i reflexió sobre prejudicis i estereotips. Què són i com es formen els prejudicis?

Entra en aquesta web i llegeix els següents articles. Fes un buidat de les idees que trobis més interessants.  http://www.cepvi.com/articulos/prejuicios.htm. Després completa la taula anterior apuntant quins són els prejudicis que s’observen amb la cultura romanesa i àrab. Seguidament observarem el vídeo en streaming, http://www.xtec.es/audiovisuals/index.htm entrarem a la videoteca digital des d’allí escriurem el títol del vídeo que volem veure: Vola, vola i fem volar. Aquest vídeo ens mostra com als afores de la ciutat, un parell de vailets juguen a fer punteria. L'arribada d'un plat volador amb els habitants d'un altre planeta els farà descobrir l'existència d'altres éssers i noves maneres de jugar i de conviure. És un vídeo per treballar l’acceptació de l’altre i com observar-ho com una manera introductòria a l’acceptació de la diferència.Seguidament i seguint el mateix procés que abans http://www.xtec.es/audiovisuals/index.htm escollirem el títol del vídeo Caricatures ètniques, en la qual les persones i les cultures no occidentals vistes pels occidentals, al llarg del colonialisme i després. Els estereotips visuals més habituals sobre les altres ètnies, amb la seva càrrega de racisme inclosa, en diversos mitjans de comunicació audiovisual: il·lustracions, cromos, postals, còmic, publicitat, cinema, televisió...

Activitat 5: Dinàmiques grupals

Aquesta activitat tracta de cercar dins de la xarxa jocs i dinàmiques que serveixin per a realitzar a l'aula. Utilitzarem un cercador i buscarem alguna dinàmica que pugui ajudar a potenciar l'autoestima i l'acceptació de la diferència. Enviarem un mail a totes les persones de l'aula perquè així entre tots poguem tenir un buidat d'adreces de jocs tradicionals, dinàmiques grupals...

Activitat 6: Rols i funcions

Realitzarem a l'aula un joc de rol que podríem utilitzar en hores de l'aula. Es tracta de fer un teatre fòrum,es repartiran els papers entre vosaltres mateixos i us imaginareu i representareu una situació problemàtica davant dels altres. Per tant, amb els grups que teniu formats només cal que us imagineu i representeu una situació d'aquestes. Després tots els grups faran la seva representació i els altres donaran el seu parer de com resoldrien aquella situació i per què.

Activitat 7: Anàlisi i reflexió sobre la mediació

Hem de tenir en compte els factors claus per atendre a una mediació acurada.

  • el problema
  • la postura
  • el procés

Altres valors com...
a. Formación de la persona.

b. Relacions afectives.

c. Espais neutrals.

d. Propostes creatives adequades a la mediació.

e. Trobades regulars i cooperatives.

http://www.bib.ub.es/www5/5edu42.htm en aquesta web teniu diferents llistes de distribució, adreces d'internet, cursos... que poden afavorir la vostra professionalització i interès per a la mediació.

bolamón

  
     
     
 
Webquest elaborada per Montserrat López i Paula Pintor amb