TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS DE MEDIACIÓ
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  TASQUES  
 

 

  L'objectiu d'aquesta webquest és possibilitar i fomentar la creació de mediació entre iguals dins l'estructura dels centre implicat. Es volen treballar valors i actituds interculturals -entenent com a diversitat també la diversitat intracultural- i de cooperació, conceptualitzant-se com a una primera aproximació, un primer pas, als valors de la mediació englobats dins la cultura del diàleg .

Aquesta webquest sobre la mediació estarà format per 7 activitats que treballaran diferents eines per tal que pugeu gestionar situacions de conflicte a la vostra aula per aquest motiu es important la vostra participació activa i poder aconseguir entre tots un feed-back en la realització de cada activitat. Per aquest motiu les activitats es realitzaran en grup i es conclouran amb la realització de debats sobre les conclusions de cada grup. Per realitzar les activitats haureu d’utilitzar tots els materials que tingueu a l’abast com bibliografia i informació que trobareu a la xarxa.

mans 
     
     
 
Webquest elaborada per Montserrat López i Paula Pintor amb