TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS DE MEDIACIÓ
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

Introducció

 

És impossible tractar de solucionar tots els conflictes. Cal reconèixer i acceptar que la resolució de la majoria dels conflictes és impossible. Aquí el que és important no és siexisteixen o no els conflictes, sinó aprendre a conviure-hi (K.Gergen).

INTERCULTURALITAT

La cultura de la mediació proposa tècniques i models diferents segons el conflicte, amb l’objectiu d’ajudar a les parts a trobar, més enllà de la raó, un canal de diàleg. Recordem que la conciliació té com a gran estratègia la convivència i prioritzar el diàleg.

Plantejar potencialitats del reconeixement d’altres persones i l’establiment de relacions des del respecte i l’acceptació. La finalitat d’aquesta webquest és que els professionals que treballen dins d’àmbits interculturals tinguin les eines i els recursos necessaris per afrontar situacions complexes i a vegades arriscades.

L'acció es concreta en oferir formació en mediació per una escola d’adults on hi conviuen diferents cultures i diferents nivells d’alfabetització.

nen petit 
     
     
 
Webquest elaborada per Montserrat López i Paula Pintor amb