Bases Antropològiques i Psicopedagògiques
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

Ja heu acabat els vostres estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior, esteu treballant en una escola com a Integradors Socials. Heu establert vincle amb dos nois de 3r d'ESO que estan molt al marge de l'escola, ja que en rebutgen el seu funcionament, sovint falten a classe i quan hi assisteixen acostumen a ser expulsats.  Com que hi heu parlat, heu vist un seguit d'aspectes que podeu treballar a partir de propostes que penseu que els puguin engrescar.



 
     
     
 
Webquest elaborada per Jaume Fusté amb