Interculturalitat i adolescents

INTRODUCCIÓ

 
 

 

 

El grup integra 

 

 

 La Fàtima és una alumna de secundaria. A tots els instituts hi ha una gran diversitat

cultural, que prové tant de diferents ètnies com d'altres camps multiculturals.

 

Ella, com tots els nois i noies de la seva classe, està encetant l'adolescència i

per tant el procés de construcció de la seva pròpia identitat pren més

rellevància.  Complexes,  por al ridícul, necessitat d'emmirallar-se a diferents

 estereotips, prejudicis ... són sentiments que acompanyen els produïts

pel procés d'adaptació i/o de relació amb una cultura diferent i amb

altres valors que els de casa.

 

Educar per a la convivència, per el trobar-se, per la diversitat intercultural

suposa afrontar els conflictes i saber-ne trobar vies de solució. En aquesta

 línia el sentiment de pertinença a un grup de companys pot ser el principi

de la funció sociabilitzadora de l’escola.    

 

 

Els professors, com educadors  hem d'oferir un model d'educació intercultural que promocioni la vivència del grup per preparar-los per  a participar en un projecte de societat comú.  Estem preparats per aquestes tasques?

La intenció d'aquesta webquest és la d'aportar eines, recursos que poden ser útils per moure dinàmiques grupals i així aprofundir en els aspectes mencionats

 

 


 
Webquest elaborada per Victòria Ballbé amb