Adquisicio del llenguatge

INTRODUCCIÓ

 
 

El meu treball de recerca tracta de l'adquisició del llenguatge quan som nens, és a dir, quan comencem a parlar i quins són els motius perquè això passi. També tractaré el tema dels trastorns que van relacionats amb l'aprenentatge de la parla.

 


 
Webquest elaborada per Maria amb