EN TEMPS DELS ROMANS

PROCÉS

 
 

Per arribar a l’objectiu de la investigació s’han de realitzar les següents activitats:

 

 

 

 • Activitat 1: Els pobles preromans: els celtes.
 1. Qui eren els celtes?

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc339gl.htm#celtas

http://www.sabuco.com/historia/Hispania%20romana.pdf

http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/historia/celtas1/

 1. Art del celtes

http://www.iregua.net/cultura/arte.htm

 1. Ritus dels celtes

http://www.iregua.net/cultura/religion.htm#ritos1

 

 • Activitat 2: Els pobles preromans: els ibers.

 1. Qui eren els ibers?

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc339gl.htm#iberos

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc339ca1.php#dc00

http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron102724638.htm

http://www.sabuco.com/historia/Hispania%20romana.pdf

 1. Els ritus del ibers

http://www.antropos.galeon.com/html/iberos.htm#3

 

 • Activitat 3: Hispània, província romana.

1. Què era una legió romana? Com eren els campaments de les legions? Quina funció tenien?

http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana

http://ca.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3_romana

http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_rom%C3%A0

2. A quin lloc van desembarcar els romans a la Península Ibèrica? Contra quins pobles s’enfrontaren? Quin dels pobles els va presentar una resistència més gran?

http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana

http://ca.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3_romana

http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_rom%C3%A0

http://www.portaleureka.com/content/view/306/56/lang,ca/

3. Per què eren rivals els romans i els cartaginesos? Explica per què els romans desembarcaren a la Península?

http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana

http://ca.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3_romana

http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_rom%C3%A0

http://www.portaleureka.com/content/view/306/56/lang,ca/

 

 • Activitat 4: La vida a les ciutats
 1. Com eren les ciutats romanes? Perquè diem que les ciutats eren el centre de la vida romana?

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca1.php

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca2.php

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca5.php

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/romanitzacio.htm

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/urbindex.htm

 1. Quins eren els edificis o monuments més representatius d’una ciutat en l’època romana ? Busca una fotografia on es puguin observar clarament, i explica quina activitat es feia a cada un.

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca7.php

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca8.php

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca9.php

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/forum.htm

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/templum.htm

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/basilica.htm

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/otium.htm

 1. Com s´anomenen els habitatges romans?

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca11.php

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/urbindex.htm

 1. Quins materials utilitzaven els romans, per a les construccions de les cases i monuments?

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca3.php

 1. Quines categories socials hi havia en la societat romana? Grups socials.

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335ca1.php

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335gl.htm

 1. Quin govern tenien?

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc335ca1.php

 1. Mapa de les ciutats romanes a Catalunya

http://www.edu365.cat/vadellibres/llibre/17/joc_01.html

 

 • Activitat 5: La vida al camp.
 1. Els romans del camp, on vivien?

http://www.xtec.es/~jcalvo14/villa.htm

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/torreaguila/villas%20hispanorromanas.html

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/torreaguila/utilidad%20villa.html

 1. De quines parts es composa una vil·la romana? Indica-ho amb un dibuix.

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/torreaguila/partes%20villa.html

 1. A què es dedicaven els romans al camp?

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/torreaguila/produccion%20agricola.html

 1. Si fossis un “dominus” romà on construiries la teva “villae”?

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/torreaguila/villa%20ideal.html

 1. Exposa algunes obres d’art que els romans tenien a casa seva.

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/torreaguila/arte%20villas.html

 

 • Activitat 6: La religió romana i el cristianisme

            1. Busca informació sobre aquests déus romans i digues què simbolitzen:

- Minerva : La saviesa (exemple)

- Juno:

- Apol.lo:

- Venus:

- Neptú:

- Júpiter:

        Quins formen la tríada capitolina?

http://www.xtec.es/~msolana/tot/roma/deus.htm

            2. Els temples:

- Dibuixa un temple romà, assenyala las parts.

- Quina era la funció dels temples?

http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/merida_diana.html

            3. El cristianisme:

- Qui era Jesús?

- Quins creus que son els principis fonamentals del cristianisme?

http://es.wikipedia.org/wiki/Ascenci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs

 

 • Activitat 7: Els romans a Catalunya

1. Quines guerres van originar l’arribada dels romans a Catalunya?

http://www.xtec.es/~fchorda/2b/romanos/index.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_P%C3%BAnicas

http://www.atenea-nike.com/pagina_69.html

2. Amb qui es van enfrontar? On es va originar cada guerra?

http://www.geocities.com/Pentagon/8745/infanteria/gpunicas.htm#primera

http://www.laguia2000.com/edad-antigua/las-guerras-punicas

3. Elabora en un mapa el recorregut que van establir.

http://www.proyectosalonhogar.com/Mapas_Historicos/Las_guerras_punicas.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Conquista_Hispania.svg

 

 • Activitat 8: Mural dels romans.

Amb la informació recollida heu de fer un mural mostrant les fotografies més característiques de les activitats anteriors.


 
Webquest elaborada per Aida, Magda, Laura, Marta i Xavier amb