CIUTADANIA: DRETS HUMANS

INTRODUCCIÓ

La Declaració Universal dels Drets Humans consta d'un preàmbul i 30 articles. Al preàmbul hi trobem el reconeixement de valors ètics, com la dignitat i la igualtat, que són el fonament dels drets posteriors que es recullen a l'articulat.

Va ser aprobaa per l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) el 10 de desembre de 1948. Des d'aleshores, aquest dia és el Dia dels Drets Humans.

Com la major part dels temes que s'estudien en Ciutadania tenen a veure amb els drets humans_ igualtat entre homes i dones, solidaritat, lluita contra la pobresa.. és important saber-ne més d'aquest drets que tenim totes les persones.Webquest elaborada per Susana Romero amb