EL CONFLICTE... UN GRAN DESCONEGUT

INTRODUCCIÓ

 

“El conflicte forma part de la condició humana i com a tal, cal buscar les vies que ens ajudin a transformar-lo en vertaderes oportunitats d’aprenentatge. És important que els infants, joves i adults gaudeixin del major nombre possible d’oportunitats per a poder desenvolupar totes aquelles estratègies útils per a la gestió positiva dels conflictes”. 

conflicto Fruit de la interacció social de les persones de diferents cultures que integren la societat, i sobre tot dins l’àmbit escolar, de vegades sorgeixen conflictes. Aquests, s’han configurat com un dels grans desconeguts dins l’àmbit de l’educació. Plantejar-se resoldre’ls suposa un gran esforç per la majoria de professionals ja que existeix una manca de coneixements, respecte a ells Per aquest motiu, aquesta Webquest està adreçada a tots aquells professionals de l’educació que manifesten interès sobre els conflictes i sobre quins mecanismes o ajudes poden utilitzar-se per a  la resolució dels mateixos, tot utilitzant estratègies on la mediació i el diàleg siguin protagonistes.

 

Voleu conèixer què és un conflicte?       Serieu capaços d'identificar-lo?

Us sentiu amb força per resoldre’l?                        

Us agradaria conèixer eines i estratègies per ra poder fer-ho?

 Webquest elaborada per Salvador Viciana Caballero amb