Anàlisi d'una obra d'art

INTRODUCCIÓ

En la interpretació artística són importants la percepció i la comprensió. La percepció d'una obra d'art es realitza d'una manera espontènea i sensible, mentre que la comprensió s'efectua d'una manera reflexiva i mental en conèixer la ideologia i la cultura de l'època i en desxifrar els codis iconogràfics de l'art. Per llegir i analitzar una obra d'art cal tenir presents uns aspectes bàsics que cal tractar, però la pauta de comentari pot ser lliur basant-nos en altres pautes ì també es pot aportar quüestions i temes més personals

 

 

 

 Webquest elaborada per xavier piñol amb