ELS ESPORTS DE RAQUETA

INTRODUCCIÓ

 
 

Aquells esports d´adversari en què es colpeja un mòbil amb un implement anomenat raqueta.

Tenen unes característiques comunes:

-Participació alternativa

-L´espai

-El reglament

-El mòbil

-Implement

-El temps de joc

-L´equip dels jugadors/es 


 
 
Webquest elaborada per amb