Contaminació de les aigües

INTRODUCCIÓ

 
 

Contaminació extrema! 

Danya els éssers vius: peixos i animals marins moren a causa de la contaminació.

Suposa un perill per la salut humana (hepatitis, còlera...).

Ple d’obstacles que impedeixen portar a terme activitats marines.

Deteriorament de la qualitat de les aigües.

Desequilibris ecològics.

Actualment, la contaminació extrema que sofreix aquest riu afecta a uns 400 milions de persones que viuen al seu voltant.


 
 
Webquest elaborada per amb