CONEGUEM ALTRES CULTURES

INTRODUCCIÓ

 
  Actualment vivim en una societat plural i multicultural. És per això, que l’activitat que us proposo gira al voltant d’aquest fet. Teniu per davant una feina relativa a l’estudi i descobriment d’altres cultures com a excusa per al treball transversal de la competència social, i espero i desitjo que el resultat ajudi en la consecució dels coneixements i pensament social crític i del domini dels recursos comunicatius de les diverses àrees des de les quals podreu treballar.

 
 
Webquest elaborada per Meritxell Oliva i Anell amb