LA LLENGUA

INTRODUCCIÓ

 
 

KALO D'AQUÍ: LA LLENGUA 

En el vídeo "EL TAXI" en Curro coneix dos gitanos de l'Europa de l'Est. Un d'ells inicia la conversa amb en Curro en una llengua que ell no entén. I el gitano li pregunta si no parla la llengua dels gitanos. Així mateix, durant el trajecte fins a Gràcia li canten l'himne dels gitanos escrita i cantada en la seva llengua.

Quina és aquesta llengua?
Tots els gitanos parlen la mateixa llengua?
D'on prové?

 
 
Webquest elaborada per amb