ELS MITJANS DE TRANSPORT

INTRODUCCIÓ

 
 

 Avui dia, les persones necessitem traslladar-nos molt sovint, i moltes vegades a llocs molt allunyats. I no només ens traslladem les persones; també necessitem traslladar, per exemple, mercaderies, com són els aliments, la roba, i objectes diversos. 

És per aquesta raó que estudiarem en què consisteixen els mitjans de transport i les vies de comunicació.

Els mitjans de transport ens serveixen per a desplaçar-nos dins de les ciutats, per anar d'una població a una altra i també per transportar productes. Hi ha tres tipus diferents de mitjans de transport:

  • Els terrestres, que són els que es mouen per terra.
  • Els marítims, que es mouen per mar.
  • Els aeris, que es mouen per l'aire.
Per a que aquests mitjans puguin desplaçar-se necessitem les vies de comunicació. Són vies de comunicació terrestre les autopistes, carreteres i vies fèrries. 

Al mar i a l'aire no podem construir vies, però per als vaixells necessitem llocs on puguin fer parada, que són els ports i per als avions necessitem els aeroports

Pararem una atenció especial a uns medis de transport molt importants: Els transports públics. Són un tipus de transport que estan a la disposició de ciutadans i ciutadanes i que els permeten moure's de manera segura, ràpida, ecològica i econòmica. 
 
També aprendrem a circular de manera segura respectant les normes de circulació i, com a vianants, coneixerem alguns consells per moure'ns de forma segura per la ciutat. Aprendre'm jugant i, a més a més, després de fer les activitats d'aquesta Webquest, us anunciarem una petita sorpresa...

 


 
 
Webquest elaborada per amb