Activitats Any Cerdà

INTRODUCCIÓ

 
 


El 1859 Ildefons Cerdà va proposar el seu model d’urbanització dels plans que s’estenien més enllà de les muralles de Barcelona. Aquest model, conegut com el Pla Cerdà, proposava construir una quadrícula d’illes uniforme. Així doncs, amb poques reformes i canvis, degut principalment a la poca densitat de població, l’Eixample de Barcelona mostra l’idea d’un arquitecte avançat als seus temps. 

En aquesta WebQuest, realitzareu un seguit d’exercicis per comprendre com funcionava el pla ideat per Cerdà i els exercicis relacionats amb l’excursió que realitzareu a Barcelona. 
 
Webquest elaborada per isanu amb