CINEMA I INTERCULTURALITAT

INTRODUCCIÓ

 
 

LES RELACIONS CULTURALS AL MON AUDIOVISUAL

El contacte entre diferents cultures no és gens nou en el nostre mon, des de que l’home és home s’han succeït contínuament intercanvis entre diferents entorns culturals, de vegades d’una manera pacífica, i d’altres malauradament degut a colonitzacions o invasions violentes, però en ambdós casos aquest contacte, sigui d’una manera forçada o més o menys natural, ha provocat una dinàmica de canvis en la realitat cultural de les societats que s’han vist involucrades.

 

Els accelerats canvis que s’estan produint dins un mon cada cop més globalitzat, han fet que les fronteres cada cop esdevinguin més unes simples línies en els mapes o barreres físiques no prou impermeables per a evitar el contacte intercultural, i en la mesura que siguem capaços d’evitar que aquesta relació a la que inevitablement ens trobem adreçats es produeixi d’una manera convulsa, ans el contrari, si som capaços d’acceptar que no existeix, o no hauria d’existir, un xoc intercultural, sinó que fruit del coneixement i la convivència en la diversitat es produeix un enriquiment per les societats que la viuen.

 

La tasca del docent, dins unes aules on cada cop hi conviuen més alumnes procedents de realitats culturals diferents, ha de ser la d’educar-los en el coneixement mutu i respectuós d’aquestes diferències, sense unes postures paternalistes i sobreprotectores, sinó generant entre l’alumnat la capacitat de reflexionar sense defugir el debat, racionalitzant el conflicte de manera que aquest sigui eina de coneixement i de comprensió mútua com a pas d’una convivència que contempli aquesta realitat multicultural com quelcom enriquidor.

 

Us proposem amb aquesta webquest una sèrie d’activitats relacionades amb el mon del cinema, hem considerat que en la realitat que vivim actualment, el mon de l’audiovisual te un fort component educatiu, i us proposem fer un viatge sobre el tracte que des d’aquest art s’han tractat les diferències culturals, de vegades des d’òptiques clarament etnocèntriques, d’altres com a denúncia, i d’altres que han mostrat com s’enriqueixen les diferents cultures amb el seu contacte. Us demanarem que efectueu unes activitats que han d’anar adreçades a donar-vos eines per a utilitzar aquest material cinematogràfic per a promoure la interculturalitat a les vostre aules, alhora que us serveixin com a matèria de reflexió per a vosaltres mateixos, i que en acabar-les esperem que us donin resposta a la pregunta sobre com tractar la interculturalitat a les nostre aules.


 
 
Webquest elaborada per Victoria Preto, Ivonne Caba i Carles Burillo amb