La guerra al XX

INTRODUCCIÓ

 
 

En aquesta petita unitat didàctica ens

introduirem en el segle XX i els seus conflictes

bèlics.En primer lloc hem de conèixer l´orígen 

de la 1ª i 2ª Guerres mundials i posteriorment 

analitzar el període d´entreguerres amb els seus

principals trets.

 


 
 
Webquest elaborada per amb