Diversitat estètica a l'aula

INTRODUCCIÓ

 
 

"Jo no em considero racista però..."

El repte de la immigració:

 Estratègies de comprensió crítica davant les diferències i els estereotips.

No és necessari, en aquests moments, de senyalar la rellevància que ha adquirit la immigració ja no solsament en el context que ens ocupa que és l’escolar sinó en totes les capes socials del nostre context cultural. L’evolució del nombre d’alumnat estranger a les aules catalanes, ha anat en augment. Com també han anat en augment la diversitat de símbols estètics. Podent a grans trets vincular la diversitat cultural a la diveristat estètica, tot i que no exclusivament.

El nostre objectiu en aquest treball serà prova de conèixer els símbols estètics que estiguin representats en les nostres aules per tal de eradicar el dubte i el desconeixement de l’altre que moltes vegades radicalitzen el nostre comportament per por i desconfiança. L’interconeixement i la interconnexió entre les cultures presents ens situarà en el lloc de l’altre a l’hora d’entendre la seva forma d’entendre l’existència i ens ha de servir per relacionar-nos de forma satisfactòria basant-nos en el respecte i en la comprensió mútua.

 


 
 
Webquest elaborada per Maite Gutierrez Zuheros - Eduard Minobis Egido amb