On som?
 
   

PRODUCTE

 

El resultat ha de ser:

- un dossier escrit de tres pàgines mínim i de cinc màxim on s’hagi combinat la informació de tres fonts d’informació. Característiques formals: lletra arial, 11 de grandària, interlineat 1,5, en català i sense les faltes que detecta el corrector català, ni faltes d’apòstrof (2 punts). EN aquest dossier hi ha d’haver les adreces en què es basa el treball.

- una exposició a classe i també in situ per a tots els companys i companyes de curs (1,5+1,5 punts)

Els altres cinc punts restants vindran donats per l’examen que farem de tota la teoria sobre els monuments.

   
   
Webquest elaborada per Montse Piqué amb