Avaluació de materials multimèdia i en línia
 
   

ESCENARI

 
 
Pràctica 1: AVALUACIÓ DE RECURSOS MULTIMÈDIA I EN LÍNIA
 
Un dels sectors d'inserció laboral de tot/a mestre/a és, sens dubte, el món editorial.  A les editorials com Edebé i altres grans del sector, a més de la secció o departament de llibres de text, hi ha la secció de multimèdia. Cada cop més aquestes seccions estan creixent de forma més ràpida, evolucionant cap a l'edició de materials en xarxa o en CD-ROM propis que els permetin ser competitius en la societat del coneixement. 
 
Als EUA existeix la figura del instructional designer o dissenyador instructiu. Aquest professional, de formació de base mestre o pedagog, es forma (3r cicle -màster-) per saber com dissenyar materials i dedicar-s'hi professionalment. Al nostre context aquesta figura professional no està instaurada, i les editorials cerquen mestres i professors que demostrin habilitats professionals en el tema. Per tant, l'objectiu d'aquesta assignatura i d'aquesta primera pràctica serà formar-vos en el disseny instructiu, obrint-vos el camp de treball de les editorials i/o facilitant-vos que pugueu crear els vostres propis materials docents amb uns criteris professionals clars.
 
ENDAVANT!
   
   
Webquest elaborada per Elisabet Higueras amb