ABC de la PD

ESCENARI

 
 

Aquesta Mini webQuest es pot usar per fer un apropament a les possibilitats que tenir una pissarra digital ofereix a l'aula.

A partir dels enllaços que trobareu cal fer una tasca relacionada amb les PD i els seus programaris. 
Webquest elaborada per jordi amb