Fedra

PRODUCTE

Per a l'elaboració d'aquest treball cal que formeu grups de tres companys o companyes i que us repartiu la feina.

El resultat de la teva recerca ha de ser

- un informe escrit que no sigui una resposta a les preguntes de la tasca, sinó en forma de redacció. El format ha de ser l'habitual: lletra arial, grandària 11, interlineat 1,5, cinc fulls d'extensió màxim i un altre on expliqueu com heu treballat (qui ha fet què, quan i com).

- una presentació amb cinc diapositives màxim: índex, cos i conclusions on donis resposta a les preguntes que ens fèiem a l'escenari basant-nos amb el que hem trobat en la nostra recerca.

Tant l'informe escrit com la presentació cal que la pengeu al Moodle tots els membres de l'equip d'aquí a una setmana des de l’inici de la miniquest.Webquest elaborada per Montse Piqué amb