Fedra

TASCA

Per conèixer el mite cal que primer el llegeixis. Després de la seva lectura, cal que contestis les següents preguntes:

  1. Quin és el context mitològic dels diferents personatges? Analitza la família de què procedeixen i els mites en què participen.
  2. Quins déus hi intervenen? Quina és la seva intervenció? Per quina raó hi intervenen? Fes un petit estudi de la seva identitat: símbols, de què eren déus o deesses i quina relació tenien amb els diferents personatge.
  3. Aquest mite el tenim representat en un sarcòfag del Museu Arqueològic de Tarragona. Fes una descripció dels personatges que hi apareixen i en quines circumstàncies.
  4. Explica les raons que expliquin per què aquest mite és representat en un sarcòfag.
  5. Busca qui eren Plaerdemavida i la Celestina. A quin personatge del mite s’assembla i per què.
  6. Mira la pel·lícula FEDRA del director M. Mur Oti (1956). Explica les diferències que veus entre el mite i la pel·lícula.


Fedra, la pel·lícula
Sarcòfag
Conte sobre hipòlit
Webquest elaborada per Montse Piqué amb