Collatinus

ESCENARI

 
 

La pràctica té com a objectiu treballar amb diferents aplicacions informàtiques, per tal de facilitar la nostra tasca docent.

Aquesta activitat consisteix concretament a fer un examen de llatí per als nostres alumnes, on aparegui un text d'un autor llatí i un vocabulari sota amb les paraules d'aquest text.  
 
Webquest elaborada per vbescos amb