BACTERIS: perjudicials o beneficiosos

ESCENARI

 
 

Els bacteris són uns organismes molt especials pel planeta Terra: van ser els primers en aparèixer, els primers en produir oxigen, els primers en evolucionar, són els éssers més nombrosos...

Quines utilitats tenen? Són tant perjudicials?

Ens agradaria contestar aquestes i altres preguntes.

Farem una recerca en grups cooperatius.



 
 
Webquest elaborada per Pep Paunero amb