CIUTATS I POBLACIÓ A LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

ESCENARI

 
 

La revolució industrial va generar enormes canvis en la societat de la època.

Un d’ells va ser un èxode  massiu de camperols cap a les ciutats; l'antic agricultor es va convertir en obrer industrial. Les ciutats  van augmentar molt la seva població i van canviar .

La manca de llocs per viure va ser el primer problema que va sofrir aquesta població;vivint en unes condicions molts difícils.

A això se sumaven llargues jornades de treball, que arribaven a més de 14 hores diàries, en les quals participaven homes, dones i nens amb salaris de misèria.

 A aquest nou grup social que anava a treballar a les fàbriques se li va anomenar proletariat. Perquè, és clar, ja no se li podia dir camperol, o artesà. Havia nascut una feina nova i, per tant a qui treballava a la fàbrica se li havia de posar un nou nom. Als propietaris de les fàbriques que tenian els diners els hi van anomenar burgesia.

Investigueu cóm es van construir aquestes grans ciutats i cóm vivien els seus habitants 
 
Webquest elaborada per Maite amb