JOCS POPULARS

ESCENARI

 
 

Hi ha diferents factors que expliquen la paulatina desaparició dels jocs que consideram populars o tradicionals:aquells que jugaven els vostres pares i padrins.

La proliferació massiva de videojocs, l´augment de la població urbana que limita el temps que els nins passen al carrer, la incorporació de l´ordinador a la vida domèstica, etc...

han fet que minvin les interaccions entre vosaltres fora de l´horari escolar i per tant s´ha reduit el temps que hi dedicau a jugar entre vosaltres.

Abans de començar la vostra tasca d´investigadors i investigadores convé aclarar dos conceptes:

-joc popular: són aquells que aconseguiren un gran èxit i popularitat en determinats llocs o èpoques, i que es varen difundir més enllà dels llocs on eren originaris i són jugats a molts indrets i per molta gent.

-joc tradicional: són aquells que pertanyen a un determinat patrimoni cultural, que es juguen a un lloc determinat i es trasmeten de generació en generació.

No pensau que seria una tasca interessant recuperar i sobre tot JUGAR a aquests jocs?

Idò anem per feina!!! 
 
Webquest elaborada per alfredo bagur amb