Ens posam en el seu lloc i...JUGAM!

ESCENARI

 
 

Arrel de l´aprarició del Reial Decret de l´ordenació de l´Educació Especial s´afiança a Espanya una nova concepció de la mateixa: la integració escolar.


Avui dia, el reconeixement del dret a l´educació de totes les persones i el paper de l´escola com a promotora del model de integració són indicadors significatius del canvi en el concepte de educació: es passa d´un concepte que es basava en el problema del nin a un on el més important és la resposta escolar davant aquest dèficit.


Aquesta concepció és extrapolable a l´Educació Física, on la resposta del mestre ha d´esser la de intentar que l´activitat motriu d´aquests nins sigui el més nornalitzada possible.


objectiu d´aquesta activitat és la de situar-vos en situacions pròpies de l´EF on vos veureu obligats a desfer-vos amb la mancança d´un membre o d´un sentit, i d´aquesta manera sereu capaços d´experimentar les dificultats que tenen aquests nins i valorar el seu esforç. 
 
Webquest elaborada per alfredo bagur amb