ARBRE GENEALÒGIC
 
INTRODUCCIÓ
Cacera del Tresor adreçada a l’alumnat de Cicle Superior de Primària i Primer Cicle d'Educació Secundària

Un arbre genealògic és una taula genealògica (estudi l’ascendència de les persones i pàrentius) que exposa dades genealògiques d'una persona d'una manera organitzada i sistemàtica. L'arbre pot ser ascendent, és a dir que mostra els avantpassats del subjecte d'estudi, o pot ser descendent, mostrant la seva descendència.

Fareu un arbre genealògic d’una manera divertida i senzilla de la vostra família i després compartireu amb la resta de companys i companyes.

   
   
Webquest elaborada per Núria Alart amb