INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 1
 
INTRODUCCIÓ

Una cacera del tresor adreçada a tots els docents que vulguin treballar les IM a l'aula.

Creada per Núria Alart (nalart@xtec.cat)

Actualment un gran nombre d'investigadors defensen que hi ha una multiplicitat d'intel·ligències independents entre sí. La combinació d'intel·ligències ens fa persones úniques, capaces de resoldre problemes i crear productes. La intel·ligència segons Howard Gardner és múltiple i  es converteix en una destresa que es pot desenvolupar. 

Gardner descriu aquestes vuit intel·ligències: lingüística, logicomatemàtica, naturalista, visualespacial, musical, cinestèsicacorporal, intrapersonal i interpersonal.

Aquesta cacera ajudarà els docents a presentar les activitats d'aula de diverses maneres, per a què l'alumnat, amb les seves diferents intel·ligències, pugui aprendre.

   
   
Webquest elaborada per Núria Alart amb