Arquitectura racionalista

INTRODUCCIÓ

 
 

Edifici Dessau (Gropius)

Sovint es confonen els termes Racionalisme i Funcionalisme quan, de fet, són contraris. El Racionalisme es basa en la idea d’utilitzar racionalment totes les formes que existeixen al nostre abast. El Funcionalisme té més a veure amb la idea que la funció crea l’òrgan, però d’això en parlarem més a la fitxa sobre arquitectura organicista. Els antecedents del Racionalisme els trobem en els arquitectes del ferro (Paxton, Eiffel…) i fins i tot alguns modernistes, però, pel que ens interessa a nosaltres, no podem començar a parlar-ne fins que els arquitectes no comencen a prescindir dels elements decoratius i a potenciar visualment els elements purament constructius. Entre aquests hi trobem pioners com Loos, Perret i Behrens pel seu ús del formigó i l’eliminació de la decoració.Després de la I Guerra Mundial, el Racionalisme es va desenvolupar des de la Bauhaus, una escola d’arquitectura i arts aplicades alemanya que va funcionar entre 1919 i 1933, any en què va ser clausurada pels nazis. Aquesta escola, fonamental dins de l’arquitectura i el disseny del segle XX, va ser dirigida al llarg dels seus 14 anys de durada pels arquitectes Walter Gropius, Hannes Meyer i Ludwig Mies van der Rohe. Després de la dissolució, bona part del seu professorat es va traslladar als EE.UU per treballar en llibertat.     

 

 • Walter Gropius, fundador de la Bauhaus va ser també el creador del seu ideari. Entre els seus preceptes podem destacar els següents:
  • Importància de l’artesania però industrialitzant-ne i serialitzant la producció. D’aquí se’n deriva l’extrema importància del disseny previ. L’artista es converteix en dissenyador.
  • Abolició de les diferències entre artistes, artesans i creadors. Tots units per crear l’edifici del futur on s’hi integraran totes les arts en igualtat.
  • L’art ha d’estar vinculat a tots els aspectes de la vida. Ha de crear objectes útils, funcionals i a l’abast de tothom.
  • Potenciar els estàndars en el sentit tant d’apostar per la producció en sèrie com de defensar uns models normatius d’abast universal.
 • En general, el Racionalisme arquitectònic proposa:
  • la puresa de les formes, amb predomini de les rectes
  • manca de decoració superflua; el mateix material constructiu esdevé la decoració.
  • plantes lliures
  • construccions fetes a la mesura humana
  • integració dels edificis en els espais, ja siguin rurals o urbans, on es construeixen
  • importància de la planificació urbana sota els principis racionals; el racionalisme és un corrent molt important dins l’urbanisme contemporani, tant, que sense ell la fesomia de les nostres ciutats seria una altra avui.


 
Webquest elaborada per xavier amb