3. Pot passar un terratrèmol a la teva ciutat?

INTRODUCCIÓ

Cacera adreçada al C. Superior de primària, ESO, AA i diversitat

 

Pot passar un terratrèmol al teu poble o ciutat? Aquesta Cacera forma part d'una WebQuest:  http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/terratremol%20ciutat/index.htm

Una de les millors maneres de prevenir els efectes dels terratrèmols és mitjançant la bona construcció dels edificis, és a dir, aplicant als projectes dels edificis les normes sismoresistents, que són normes de construcció adequades a la sismicitat de la zona, per aconseguir que quan es produeixi un terratrèmol els edificis suportin el moviment del sòl. La millor medicina avui en dia és la prevenció i la preparació per actuar adequadament el dia que tingui lloc un terratrèmol. En els dos casos és necessari conèixer els fenòmens que es desencadenen i les situacions, a vegades inesperades, que es creen com a conseqüència de l'ocurrència d'un terratrèmol.Webquest elaborada per Núria Alart amb