1. Què és un terratrèmol?

INTRODUCCIÓ

Cacera adreçada C.Superior, ESO i diversitat

Què és un terratrèmol? Per què succeeixen? A on? Aquesta cacera forma part d'una WebQuest: http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/terratremol%20ciutat/index.htm

Els terratrèmols s’originen en un punt anomenat focus i es propaguen en totes direccions en forma d’ones. El lloc de la superfície més pròxim al focus s’anomena epicentre.  Un Terratrèmol és un fenomen natural que es produeix a l'interior de la terra i que pot ocasionar danys considerables. Es defineix com una alliberació sobtada d'energia acumulada que es propaga en forma d'ones sísmiques. Aquesta energia s'acumula pel moviment de les plaques que formen l'escorça de la terra.


Webquest elaborada per Núria Alart amb